Týden Duální kariéry

08.10.2015 12:42
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací akci -Týden duální kariéry, kterou organizuje Český olympijský výbor společně s partnery projektu. Účelem této akce je zahájit přípravu na očekávanou novou životní etapu Vašeho života spojenou s ukončením sportovní kariéry.Akce je vhodná především pro sportovce, kteří plánují aktivní kariéru ukončit v následujících letech a chtějí se na tuto dobu zodpovědně připravit.
Týden duální kariéry se koná v termínu 19. října –22. října 2015 v Praze, v sídle společnosti KPMG Česká republika s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8 (na Florenci, naproti hotelu Hilton).
Program jednotlivých dnů je zaměřen na Váš osobní rozvoj a detaily naleznete v příloze. Můžete si vybrat mezi účastí na všech kurzech a školeních v rámci celé akce nebo na jednotlivých školících dnech.
Výše účastnického poplatku je symbolická, činí 500 Kč za všechny čtyři školící dny, event. za pondělí a úterý činí poplatek 200 Kč / den, za středu a čtvrtek pak 150 Kč / den.
 
Co udělat pro zajištění své účasti?
1.vyplnit přihlášku a zaslat ji na adresudualnikariera@olympic.cz. Přihlášku naleznete v příloze nebo na stránkách programu: www.dualcareer.cz
2.uhradit účastnický poplatek převodem na účet Českého Olympijského výboru 88276/0300, variabilní symbol 19102015. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte text TDK + Vaše příjmení a jméno a rok Vašeho narození.
3.obě náležitosti zajistit co nejdříve, nejpozději do 13. 10. 2015. Nezapomeňte však, že kapacita přednáškového sálu není neomezená